Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan

Kyrkan

Kyrkan var den viktigaste byggnaden i socknen. Där samlades man minst en gång i veckan, där träffades man och fick höra de senaste nyheterna. De medeltida kyrkorna i Handbörd var ganska små och i huvudsak byggda i trä. Ingen medeltida kyrka finns bevarad.

Många bönder i Handbörd och Stranda arrenderade en gård som tillhörde ett kloster. Inte minst Vadstena kloster ägde många gårdar, hela 40 gårdar i Handbörd, runt tio i Stranda. Kalmar nunnekloster ägde också ett tiotal gårdar i Handbörd.

Bönderna i Handbörd mötte säkert de predikarebröder som kom från dominikanerklostret i Kalmar. De vandrade två och två ut på landsbygden för att predika. De var klädda i svarta kåpor och kallas därför också svartbröder. De predikade i kyrkan eller på kyrkbacken, förde med sig nyheter från Kalmar och från den stora världen. De berättade också om nya maträtter, nya kryddor, nya sätt att bruka jorden. Bröderna kunde hjälpa till med att skriva dokument som köpekontrakt och testamenten. Kom man in till staden Kalmar kanske det var just i dominikanerkonventet som man övernattade. De hade nämligen gästrum.