Möt medeltiden

Tillbaka

Arbeten

De flesta människor bodde på landet. De vanligaste arbetena var odling och boskapsskötsel. Men många sysslade med skogsbruk, kolning, tjärbränning, skogsbruk, järnframställning eller fiske. Här kan du läsa om vad medeltidens bönder arbetade med.