Möt medeltiden

Tillbaka

Fiskelägen

Fiskelägen

Vid kusten bodde människor som helt eller delvis levde på fiske. Andra människor fiskade vid vissa tider på året eller när det fanns gott om fisk. Då fylldes fiskelägena av borgare från staden och bönder från landet.

Ett fiskeläge kunde bestå av några enkla bostäder och plats för redskap och båtar. Några stannade där bara ett par dagar, andra fiskade i flera månader. Allt berodde på tillgången på fisk och vilka andra sysslor som skulle skötas på gården eller i staden. Grunder efter medeltidens enkla fiskarbostäder kan man idag se på flera platser utmed kusterna.

På vissa platser där fisket var särskilt gott samlades enorma mängder människor. En hel stad växte tillfälligt upp under fiskesäsongen. Så var det i Skanör när fisken gick till där på 1200- och 1300-talen och på liknande sätt var det i Sikavarp och Kyrkhamn på Öland. Dit kom inte bara de som fiskade och handelsmännen som köpte fisken. Här fanns hantverkare som tillverkade och sålde sina varor. Lekare och pipare uppträdde och dansade. Krogar öppnades. Präster ledde gudstjänster i kapellet. Tiggarmunkar kom för att samtala med och hjälpa människor.

Fisket var viktigt inte bara för dem som fiskade utan också för de handelsmän som sålde den vidare. Utmed Norges Atlantkust fiskades stora mängder torsk. Denna torkades och såldes till staden Bergen. Därifrån skeppades den vidare ut över Europa av Hansans köpmän. Denna handel hade så stor betydelse att den torkade fisken ingår i Bergens vapenbild.