Möt medeltiden

Tillbaka

By och gård

De flesta bodde ensamma på en gård i skogsbygden. I områden med god jordbruksmark levde man i byar. På varje gård fanns ett flertal hus: boningshus, fähus, stall, lada, brygghus, stekarehus, visthusbod och kanske en badstuga. Alla byggnaderna var i trä. Gården kunde ägas av en adelsman, ett kloster, en kyrkan, kungen eller av bonden själv. Läs om byar och gårdar, hus och byggnader på landet och vad lagen sa om detta.