Möt medeltiden

Tillbaka

Skogsbruk

Skogsbruk

Stora delar av Norden var rik på skog och många bönder arbetade både på gården och i skogen. Skogen användes i första hand som betesmark till djuren. Djuren vallades ofta eftersom man var rädd att rovdjuren skulle ta dem. Vallningen var en uppgift för flickor och pojkar.

Från skogen fick man ved till matlagning och uppvärmning, timmer till husbygge och material till redskap. De flesta redskap som användes i hemmet och på gården var helt eller delvis tillverkade av trä: slevar, skålar och spannar i köket, grepar och spadar i ladugården, plogen och harven på åkern. Av veden kunde man också tillverka träkol, som användes vid järnframställning och av smeder. Några bönder framställde tjära ur trästubbar.

En del av det som hämtades från skogen kunde bönderna sälja till stadens borgare. Ved till värme, timmer till sina hus och trä till redskapen behövde alla borgare. Smeder och gjutare köpte kol till sina eldstäder, båtbyggare köpte tjära till båtarna.