Möt medeltiden

Tillbaka

Tjära

På medeltiden såldes tjära i städerna. Tjära behövdes för att göra båtar och hus täta. När man tillverkade tjäran använde man stubbar eller annat virke som det fanns mycket kåda i. I närheten av städerna var det ont om skog, därför tillverkade man ofta tjäran i de stora skogarna.

De som bodde i skogarna tjänade en hel del pengar på att tillverka och sälja tjära. Den inkomsten behövdes eftersom åkrarna i skogarna var små och svåra att livnära sig på. När man tillverkade tjäran högg man stubbar och virke i små bitar. Träbitarna lade man sedan ned i en grop som man grävt i en sluttning. När gropen var full med virke täcktes den över med torv. Man tände eld på virket under torven. Veden fick sedan pyra i några dagar, under tiden rann tjäran ur virket ned i gropens botten. I gropens botten hade man stuckit in ett rör där tjäran rann ned. Sen var det bara att tappa den rinnande tjäran på små trätunnor som man kunde åka in till staden och sälja.