Möt medeltiden

Tillbaka

Fiske

Fiske

Alla människor åt fisk under medeltiden. Fisk åts varje fredag och på övriga fastedagar, men fiskrätter lagades också till fest. Många bönder fiskade när de hade tid över från jordbruket. Andra ägnade sig åt fiske under stora delar av året.

De bönder som bodde i inlandet fiskade i insjöar och åar. Befolkningen som bodde vid kusten hade stora möjligheter till fiske i havet. Om fångsten blev stor kunde man sälja delar av den och på så sätt få in en del pengar. I de områden där fisket var betydelsefullt betalade man till och med sin skatt i fisk.

Viktiga fisksorter var lax, sill, torsk, gädda, sik och ål.

Det fanns fler olika sätt att fiska. På grunt vatten användes ljuster för att spetsa fisken. Från båtar lade man ut långrevar eller nät. Det effektivaste sättet att fiska var med not. Man drog ett nät mellan två båtar genom fiskstimmen. De som fiskade tillsammans på det här sättet kallades för ett notlag.

Fisken torkades och saltades för att den skulle hålla en längre tid. Torkad gädda och salt sill var mycket vanlig mat. Den torkade och saltade fisken kunde också säljas till städernas befolkning. Vi vet till exempel att borgarna i Stockholm köpte stora mängder torkad gädda från folket runt Bottenviken.