Möt medeltiden

Tillbaka

Liv och död

Hur skall jag leva ett riktigt liv? Vilken är min uppgift i livet? Finns Gud? Tar livet slut när jag dör? Varför finns det så mycket ont i världen? I det här avsnittet tar vi upp de stora livsfrågorna. Kan vi lära något av de svar som den medeltida människan hade? Ta tid, läs och fundera. Du kan också läsa om hur kvinnor och barn levde. Och - vem var mannen som lärde oss att tänka?