Möt medeltiden

Tillbaka

Att vara barn

Att vara barn

Föräldrar har i alla tider älskat sina barn. Så var det också på medeltiden. Det sägs ibland att föräldrar på medeltiden såg sina barn som små vuxna. Men i medeltida berättelser står det att barn fick leka på barns vis, det står om barn som stojar och leker. I andra berättelser talas det om en fader som var beredd att lämna bort hela sin gård om han fick tillbaka sitt barn som hade gått vilse i skogen. Tala om faderskärlek. Det berättas också om en moder som hade dåligt samvete när hon arbetade för mycket och tvingades lämna barnen ensamma. Dubbelarbetande mödrar är inte någonting nytt. Man märker den nära och varma kontakten som fanns mellan barn och föräldrar. Barn var barn upp till 10-12 årsåldern. Sedan började de skolas in i de vuxnas värld. Läs mer om barn och ungdomar under "Livet i staden" och "Livet på landet"