Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan

Kyrkan

Kyrkan var den viktigaste byggnaden i socknen. Där samlades man minst en gång i veckan, där träffades man och fick höra de senaste nyheterna. De medeltida kyrkorna i Aspeland var ganska små och i huvudsak byggda i trä. I Tveta har bevarats en medeltida stenkyrka från början av 1200-talet.

På kyrkväggen har i putsen ristats två medeltida koggar. Man kan undra varför dessa stora handelsfartyg har ristats in på Tveta kyrkvägg? Har någon varit vid hamnplatsen i Figeholm eller nere i staden Kalmar och sett dessa fartyg lägga till vid bryggan?

Bönderna i Aspeland kom säkert i kontakt med predikarebröderna från dominikanerklostret i Kalmar. De vandrade två och två ut på landsbygden för att predika. De var klädda i svarta kåpor och kallas därför också svartbröder. De predikade i kyrkan eller på kyrkbacken, förde med sig nyheter från Kalmar och från den stora världen. De berättade också om nya maträtter, nya kryddor, nya sätt att bruka jorden. Bröderna kunde hjälpa till med att skriva dokument som köpekontrakt och testamenten. Kom man någon gång till staden Kalmar kanske det var just i dominikanerkonentet som man övernattade. De hade nämligen gästrum.

De gårdar som den heliga Birgitta ägde i Aspeland övertogs av det kloster som Birgitta grundat, nämligen Vadstena kloster. Klostret skickade ut förvaltare till sina gårdar för att hämta in skatten, eventuellt förhandla om ett nytt kontrakt och för att se till att gården sköttes på ett tillfredsställande sätt. Kanske var några bönder uppe vid klostret en och en annan gång.