Möt medeltiden

Tillbaka

Yrken

Människorna som bodde i staden var antingen handelsmän eller hantverkare. Handelsmännen handlade med olika varor och hantverkarna tillverkade det som var nödvändigt och som gick att sälja. De hade sammanslutningar som tog tillvara deras intressen. Handelsmännen var med i gillen och hantverkarna i skrån.

Under hela medeltiden hade de flesta stadsbor djur; hästar, kor, grisar och höns. Man odlade också sin kål och lök på stadens jordar.