Möt medeltiden

Tillbaka

Rika och fattiga hantverkare

Rika och fattiga hantverkare

Hantverkarna var en mycket blandad grupp. En del hade en hög ställning bland människorna i staden och flera var rika. Samtidigt levde andra hantverkare fattigt och sparsamt. Det ansågs finare att vara handelsman än hantverkare. Det märks på att hantverkarna mycket sällan var med i stadens råd. Guldsmederna hörde till de mest förmögna hantverkarna. De gjorde guld- och silversmycken och utsmyckning till kyrkor. Bland de fattigare hantverkarna hittar vi grovsmeder och garvare. De arbetade med grövre redskap och hade yrken som var smutsiga och luktade illa.