Möt medeltiden

Tillbaka

Lag och rätt

Städerna styrdes av ett råd i enlighet med Magnus Erikssons stadslag. I rådet satt de rika köpmännen, men kungens fogde måste vara med för att besluten skulle vara giltiga. Rådet bestämde om skatter, om vilka som skulle få bli borgare och om brott och straff. Det är spännande att se vilka brott som var vanliga i staden och vilket straff brottslingarna fick.