Möt medeltiden

Tillbaka

Skråväsendet

Skråväsendet

Under 1300- och 1400-talen bildades skrån. Det var sammanslutningar av hantverkare inom ett yrke. Från Tyskland spreds skråväsendet under 1400-talet till Norden. Varje yrkesgrupp hade ett eget skrå, målarna var med i målarskrået, snickarna i snickarskrået och så vidare. Det var skråna som bestämde om en gesäll fick bli mästare. Men för att få arbeta som mästare måste man också ha antagits som borgare i staden och det kunde bara stadens råd göra. En borgare var ett tillskott till staden eftersom han var skyldig att betala skatt. Skråna såg till att de inte blev för många mästare så att det inte fanns arbete åt alla. Skråna hade också en social uppgift. De tog hand om sina sjuka medlemmar, ordnade utbildning av faderlösa barn och hjälpte änkor om dessa inte kunde försörja sig själva. Kunde änkan yrket hade hon rätt att ärva mannens burskap, vilket innebar att hon fick rätt att ta över mannens hantverk. Detta var den enda möjligheten för en medeltida kvinna att bli ekonomiskt självständig. Så skedde i Kalmar stad 1407 när Hillegund Witte övertog gjutarverkstaden efter sin avlidne man Björn gjutare.