Möt medeltiden

Tillbaka

Städernas uppkomst

Under medeltiden anlades städerna i de nordiska länderna av kungen för att kungamakten skulle få bättre kontroll över riket. Genom handeln fick man också betydande inkomster. Tyska köpmän hade ett stort inflytande över flera städers tillkomst. Den första staden vid Östersjön som grundades efter tyskt mönster var Lübeck. Det skedde vid mitten av 1100-talet. Därefter kom Kalmar, Visby och Riga, följda av många andra städer.