Möt medeltiden

Tillbaka

Borgare

Borgare

Staden var en blandning av alla slags människor. Där fanns allt ifrån rika köpmän till tiggare. För att bli borgare, få burskap, krävdes det att man var handelsman eller hantverkare med egen verkstad och att man ägde ett hus i staden och att man Dessutom skulle två personer, så kallade löftesmän, lova att man var en pålitlig person. Det var borgarna som hade rätt att bli medlemmar av stadens råd och som fick yttra sig på den allmänna rådstugan. Det var också de som betalade skatt till staden. Normalt var det bara män som fick bli borgare, men kvinnor kunde ibland tas upp som borgare, exempelvis änkor som övertog sin mans verkstad. De flesta personer som bodde i staden var inte borgare. Det fanns gott om tjänstefolk som köpdrängar, pigor, hushållerskor, dragare, lärlingar, men även arbetskarlar och tiggare. Till borgarna hörde inte heller kyrkans folk med präster och munkar.