Möt medeltiden

Tillbaka

Magnus Erikssons stadslag

Magnus Erikssons stadslag

På 1350-talet skrevs en lag som skulle gälla i alla svenska städer och en annan lag som skulle gälla på landsbygden. Tidigare hade varje landskap haft sin egen lag. Kung Magnus Eriksson tog initiativ till dessa lagar som skulle gälla i hela landet. Därför kallas stadslagen för Magnus Erikssons stadslag och landslagen för Magnus Erikssons landslag. Texten skrevs av kungens lagmän. Stadslagen består av olika delar: Hur man väljer råd och borgmästare och tar upp nya borgare i staden Hur man ska be om en hustru och hur bröllopsöl ska gå till Hur arvet ska fördelas Hur man säljer och köper tomter i staden Hur man ska bygga boningshus och hemlighus Hur köpenskap och handel ska gå till Hur man dömer vid mord, misshandel, våldtäkt och stöld Om spel och dobbel Varje stad skulle förvara ett handskrivet exemplar av lagen på rådhuset. För att alla skulle veta vad lagen innehöll lästes den upp för alla borgarna varje år vid midsommar.