Möt medeltiden

Tillbaka

Gator och hus

I staden fanns stora fina stenhus, bebodda av rika köpmän, och enkla trähus där en hantverkare hade sin bostad och verkstad. I centrum låg torget från vilken de olika gatorna utgick. De flesta städer hade en bred och stenlagd huvudgata, men också smala gator och gränder som vindlade fram mellan husen. Läs om hur man bodde i en stad, hur gator och gränder såg ut och vilka bodar som handelsmän och hantverkare använde.