Möt medeltiden

Tillbaka

Soldater

Soldater

Det låg i allas intresse att försvara staden om fienden anföll. För kungen var staden en viktig inkomstkälla. För människorna i staden gällde det att skydda sitt liv, sitt hus och sin egendom.

Även om alla borgare var skyldiga att delta i stadens försvar räckte det dock inte långt om en fiende anföll. Därför hade städerna en trupp av betalda soldater, legoknektar, som var anställda av kungen. Kungens fogde var ledare för dem. Han tränade och utbildade soldaterna och gav dem deras lön. Fanns det en borg i staden bodde soldaterna där, annars var de utplacerade i staden. Legoknektarna kunde komma både från det egna landet eller vara från utlandet. En mur runt staden gjorde det lättare att försvara den. Muren kunde göra det möjligt att stå emot en belägring.

Soldaternas uppgift var att skydda staden från anfall utifrån. Men de gav också fogden möjlighet att lägga kraft bakom orden när han talade om vad som var hans och kungens vilja. Det var inte många som vågade sätta sig upp mot fogden och hans soldater.