Möt medeltiden

Tillbaka

Bevakning

Bevakning

Alla borgare, det vill säga alla män som hade burskap, skulle ställa upp i stadens vaktstyrka. Ett par borgare hade i uppdrag att organisera vakten och se till att den fungerade. De var ofta stora och kraftiga män som kunde rycka in om det blev bråk någonstans. Ofta var de smeder, som hade den kraft som fordrades.

I en liten stad bestod vaktstyrkan varje natt av två män, i Stockholm var det tolv män. På kvällen, när aftonklockan slog, samlades vakterna vid vakthuset. Sen gick de runt i stadens alla delar under hela natten. Varje timme skulle de ropa ut om allt var lugnt, så att stadsborna tryggt kunde sova vidare. En vakt fick absolut inte sätta sig och slumra till. Då blev det dryga böter.

Vakternas uppgift var att 
- vakta mot eldsvåda. Trä var det vanligaste byggnadsmaterialet och många hus hade halm eller torv på taket. Eldsvådor kunde därför sprida sig snabbt 
- vara poliser. De skulle hindra bråk, inbrott och andra brott mot lagen.
- hålla utkik efter fientliga angrepp. Det gällde att varna om fara hotade och se till att människorna snabbt rustade sig för försvar.

Alla borgare måste ha vapen och en lätt rustning hemma för att kunna göra sin vakttjänst och ställa upp i strid om en fiende anföll.