Möt medeltiden

Tillbaka

Stadens borg

Stadens borg

Kungen hade intresse av att skydda städerna. Genom städerna fick han in både pengar och varor.

Vid flera av landets viktigaste städer fanns en borg. Där bodde kungens fogde. Där fanns också soldater som hade till uppgift att försvara borgen och staden. När det var oroliga tider ökade antalet soldater på borgen. Både inhemska och utländska soldater var anställda av kungen. Fogden tränade trupperna och såg till att de fick ut sin lön. Intill borgen fanns en övningsplats för bågskyttar och armborstskyttar och ibland också en uppställningsplats förblidor. Vid krig kunde adelsmän och riddare kallas in liksom bönder från landet.

Borgen reste sig mäktig över staden. Den markerade vem som bestämde. Fogden satt med i stadens råd och styrde besluten så att det blev som han ville. Han hade också tre dagars förköpsrätt på varor som kom in med fartygen. På det sättet kom de bästa och finaste varorna till borgen. Fogden såg också till att folk betalade skatter och tullar och att kungen fick sin andel i de böter som rådet utdömde. Fogden hade till sin hjälp, förutom soldaterna, tjänstefolk, pigor och drängar som bodde på borgen.

 

I de städer där det inte fanns en borg hade kungen ofta en fast truppstyrka som skulle försvara staden. Truppstyrkan bestod av legosoldater som kungen anställt.