Möt medeltiden

Tillbaka

Handelsbodar

Handelsbodar

Vid torget och utmed huvudgatorna hade handelsmän och hantverkare bodar där de sålde sina varor. I de små torgbodarna och gatubodarna fällde de ut en lucka där de lade varorna. När det var marknad var trängseln stor vid hantverkarnas och köpmännens bodar. Många ville köpa tyger och kryddor från främmande länder, andra köpte skor, knivar eller tennstop från stadens skickliga hantverkare, några handlade bröd från stadens bagerier.

Alla varor som fördes in i staden kontrollerades noga, vägdes och bedömdes. Tyger och viner klassificerades efter kvalité och innehåll. Därefter köptes de in av stadens handelsmän, där kvalitén avgjorde vilket pris han betalade. Var det en stad i inlandet köpte handelsmännen varorna i en hamn vid kusten och transporterade dem sedan vidare till staden för försäljning. Handelsmännen lagrade sina varor i sitt eget hus eller i större eller mindre bodar. Vid hamnen fanns strandbodar där varor låg i väntan på att skeppas över till andra hamnar.

Några hantverkare hade också försäljning direkt vid sin verkstad. De fällde bara ner en lucka mot gatan. På så sätt kunde de sitta och arbeta i verkstaden samtidigt som de såg om de kom några kunder som ville köpa deras varor.