Möt medeltiden

Tillbaka

Hus och gårdar

Hus och gårdar

De flesta hus i staden var byggda av trä. Dessutom fanns ofta korsvirkeshus och enstaka stenhus. Det var stor skillnad på de rika köpmanshusen, byggda i sten eller tegel, och de enklare hantverkshusen i trä.

Många hus hade en tvåvåningsbyggnad, en loftbod, närmast gatan. Byggnaden var som en stor sluten vägg mot gatan frånsett en inkörsport. Loftboden användes som förråd och magasin. Ägde en hantverkare huset hade han sin verkstad i bottenvåningen. Inne på tomten stod det huset där man bodde, boningshuset, parallellt med gathuset. Boningshuset var i två våningar. I bottenvåningen fanns stugan där familjen träffades, åt och umgicks. Intill låg köket och en liten kammare. I ovanvåningen fanns salen där man bjöd in gäster och hade fina middagar. Intill låg familjens sovrum. Inne på gården fanns också en rad mindre uthus, som fähus, stall, dass, vedbod och brygghus. Man hade plats för både en häst, någon gris och några höns. Något större lekutrymme för barnen var det inte på gården.

Stadens fina stenhus låg vid torget och utmed huvudgatan. Dessa hus, byggda av rika köpmän, kunde ha både tre och fyra våningar. Mot gatan stod den höga magasinsbyggnaden. Man hissade upp handelsvarorna till översta våningen med hjälp av ett rep i en hissbom.

Vid torget låg också kyrkan, stadens pampigaste byggnad med höga torn som syntes över allt annat i staden, och rådhuset, där stadens råd sammanträdde.