Möt medeltiden

Tillbaka

Gator och gränder

Gator och gränder

De flesta av de städer som anlades runt Östersjön på 1200-talet hade raka gator med ett torg i mitten. De byggdes efter tyskt mönster där ett fyrkantigt torg var i centrum. Torget var stadens marknadsplats med fasta handelsbodar. Från torget utgick gatorna till stadens olika delar. De flesta städerna låg vid vattnet. Gatan från hamnen upp till torget blev därför en viktig gata. I många äldre städer kan man se en tydlig huvudgata och tvärgator utgående från denna. Så är det exempelvis i Visby och Sigtuna. Huvudgatan går ofta parallellt med stranden och fungerade som marknadsgata.

Naturligtvis måste man följa naturen när man lägger ut gator och kvarter. Alla städer kunde inte byggas efter samma system. Många städer fick därför ett mer oregelbundet gatusystem än vad man hade tänkt från början. Framför allt i utkanterna av städerna blev gatorna mer krokiga och vindlande.

Huvudgatan kunde vara ganska bred, 8-12 alnar (5-7 meter), och den var fint stenlagd. Ibland löpte en rännsten i mitten på gatan som samlade upp vatten och skräp. De övriga gatorna var smalare, ibland stenlagda, ibland belagda med träplank eller stockar. Mellan gatorna fanns smala gränder och passager, som ofta var leriga och smutsiga eftersom de saknade beläggning.