Möt medeltiden

Tillbaka

Torgils Knutsson

Torgil Knutsson var en betydelsefull och kraftfull person i det svenska riket i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet. Han ledde den svenska armén till flera segrar. Genom sitt maktbegär skaffade han sig också många ovänner. Detta ledde till slut till hans död. Torgil Knutsson var släkt med kungafamiljen och blev med tiden en mycket mäktig man. Han fick titeln "marsk", vilket betyder att han var rikets andre man under kungen och chef för de militära styrkorna. Som högste militäre ledare i landet strävade Torgils efter att få ett starkt Sverige. Han upprustade armén. Speciellt i sydöstra Finland fick han användning för sina vältränade soldater. I ett krig mot ryssarna erövrades östra Karelen. Torgils grundade staden Viborg som ett skydd mot ryssarna i Sveriges östra utkanter. Viborg blev en befäst stad med kraftig ringmur. Torgils Knutsson försökte också ändra på mycket i Sverige. Han tyckte att adelsmännen skulle styra landet. På så sätt kom han i konflikt med den unge kungen Birger Magnusson. 1305 tog kung Birgers tålamod slut. Han lät fängsla Torgils och ställa honom inför rätta. Året efter avrättades Torgils genom halshuggning med svärd. Han fick inte ens begravas på en kyrkogård. Torgils Knutsson slutade sin bana som en brottsling, men några år senare flyttades han kropp till Riddarholmskyrkan.