Möt medeltiden

Tillbaka

Magister Mattias

Magister Mattias

Magister Mattias är en av de präster som betytt mest för den medeltida kyrkan i Sverige. Han stod den heliga Birgitta nära och skrev bland annat ned hennes uppenbarelser. Under medeltiden hade rika personer egna präster i sina hushåll. Så var också fallet med Birgitta Birgersdotter och Ulf Gudmarsson. Den förste av Birgittas biktfäder hette Mattias, eller som han kom att kallas magister Mattias. Magister Mattias var en lärd man. Han hade studerat vid universitetet i Paris och avlagt den högsta examen som fanns - teologie magister. När han kom hem till Sverige blev han präst i domkyrkan i Linköpng. Mattias skrev en lång rad böcker, bland annat handböcker för predikanter och en stor uppslagsbok till Bibeln. Birgitta påverkades mycket av magister Mattias. Han ledde henne djupare in i den kristna tron och han kunde svara på många av de religiösa funderingar hon hade. Det var han, som enligt den Birgittas första uppenbarelse, fick Kristi uppdrag att lära Birgitta att skilja på gott och ont. Mattias skrev ned Birgittas uppenbarelser och han uttalade klart att han trodde fullt och fast på dem. I ett entusiastiskt förord till den första boken med hennes uppenbarelser förklarade han att Gud själv talade genom Birgitta. Magister Mattias dog omkring 1350. Året innan hade Birgitta rest till Rom, där hon skulle bli kvar resten av sitt liv. Som biktfader på den resan följde magister Peter från Skänninge med. Magister Mattias dyrkades av många människor efter sin död som ett helgon.