Möt medeltiden

Tillbaka

Härad

Precis som Sverige idag är uppdelat i län och kommuner var landet under medeltiden indelat i landskap eller lagsagor och härader. Varje härad hade ett häradsting där man dömde som i våra dagars domstolar. Häradstinget leddes av en häradshövding. Man kunde också besluta i vissa gemensamma frågor. Hur ofta man höll ting varierade från härad till härad. Enligt Magnus Erikssons landslag skulle det hållas ting en gång i veckan under de så kallade tingsperioderna. Men mot slutet av medeltiden höll man som regel ting bara tre gånger per år. Det ansågs fint att vara häradshövding. Av tre kandidater som häradet föreslog skulle kungen välja en person. Ofta utsåg dock kungen vem han ville till häradshövding. Det blev ofta ett riksråd, en adelsman, som stod kungen nära.