Möt medeltiden

Tillbaka

Stadshansorna

Stadshansorna

Under 1300-talet ombildades Hansan till ett förbund mellan städer i stället för ett förbund mellan köpmän. På så sätt blev Hansan starkare och rikare. Lübeck blev den ledande staden. Under 1300- och 1400-talen dominerade Hansan i stort sett all handel inom Östersjöområdet. Varje år träffades ledande män från hansestäderna till Hansedagar, där man tog beslut i gemensamma frågor. Hansan kom med tiden att delas in i fem områden: den vendiska leddes av Lübeck, den sachsiska av Braunschweig, den preussiska av Danzig, den livländska av Riga och den westfaliska av Köln.