Möt medeltiden

Tillbaka

Handel och handelsvaror

Handel och handelsvaror

En mängd varor fraktades över Östersjön, lastades och lossades i olika städer. Hansan kontrollerade allt: vilka varor som fraktades, resvägarna och priserna. Det var samtidigt viktigt att varorna höll god kvalité, så att kunderna blev nöjda. Många varor var eftertraktade nere på kontinenten: kalksten från Öland och Gotland till kyrkobyggen, järn från östra Småland till hus och kyrkor, hästar från Öland, jordbruksprodukter som smör och kött från det inre av Sverige, sill från Skåne och Öland, spannmål från Sverige och Ryssland, lin från Baltikum, hudar och pälsverk från Ryssland. Alla dessa varor såldes till den växande stadsbefolkningen i Tyskland och Frankrike. Här fanns stora behov och många önskemål från såväl enskilda, kyrka som stadsbyggarna. Det som fraktades från kontinenten och norrut var bland annat: salt och öl från Tyskland, vin från Tyskland och Frankrike, ylletyger från Flandern, kryddor från medelhavsområdet och Indien, sidentyger från Indien och Kina. Allt förmedlades via de nordtyska städerna: Lübeck, Rostock, Greifswald, Stralsund, Danzig.