Möt medeltiden

Tillbaka

Köpmannahansan

Köpmannahansan

Hansan startade under 1100-talet som en sammanslutning av nordtyska köpmän som handlade på Östersjön och Nordsjön. Köpmännen öppnade kontor i de städer där de handlade mest. Sådana kontor fanns i till exempel Visby, Bergen och Riga. De tyska köpmännen seglade med större fartyg än tidigare. Fartygen kallades koggar. De kunde lasta mycket mer än tidigare och ta sig fram i svår sjö. Ofta tog man därför kortaste vägen tvärs över Östersjön. Köpmännen fick snabbt ett stort inflytande i Östersjöområdet. Speciella avtal om handelsrättigheter slöts med flera städer. I mitten av 1200-talet satt tyskarna med i rådet i många städer och några styrdes till och med efter tysk rätt.