Möt medeltiden

Tillbaka

Valdemar Atterdag

Valdemar Atterdag

Valdemar Atterdag (1321-1375) var en av de mest betydelsefulla kungarna i Danmark under medeltiden. Han återupprättade Danmark som stormakt och gjorde landet starkt. Han blev också far till den kända unionsdrottningen Margareta. Valdemar Atterdag föddes 1321 som son till kung Kristoffer II. I början av 1300-talet var Danmarks kungamakt mycket fattig. Valdemars far tvingades därför sälja Skåne och Blekinge liksom andra delar av landet till tyska grevar. 1340, 19 år gammal, valdes Valdemar till kung i Danmark. Valdemar ville göra det lilla och fattiga Danmark större och mäktigare. Han behövde pengar för att köpa tillbaka de olika landsdelarna. Därför sålde han Estland, som då tillhörde Danmark, till Tyska Orden, en tysk riddarorden. Efter hand kunde Valdemar köpa tillbaka den ena landsdelen efter den andra. Han skapade samtidigt en stark krigsmakt. Men Magnus Eriksson, som köpt Skåne och Blekinge av de tyska grevarna, ville inte sälja. 1360 gick därför Valdemar till anfall. Först föll Skåne och sedan Blekinge i hans händer. Men Valdemar lät sig inte nöja med det. Han ville få kontroll över den viktiga handeln i södra delen av Östersjön. 1361 anföll han därför Öland. Efter ett kort krigståg intogs Öland och Borgholms slott. Därifrån tog sig Valdemar vidare till Gotland. Efter en strid utanför stadsmurarna i Visby hade danskarna segrat även här. Nu stod Valdemar på toppen av sin karriär. Danmark hade blivit så mäktigt att till och med Hansan blev kraftigt oroad. 1362 förklarade därför hansestäderna krig mot Danmark. Det blev ett segt och utdraget krig. Till slut avgick Hansan med segern och 1370 slöt man fred. Hansan fick rätt att kontrollera den viktiga sillhandeln i Skåne under 15 år. Detta gav dem goda inkomster. Valdemar Atterdag var gift med Helvig. De fick en son, Kristoffer, som dog ung. och två döttrar Ingeborg och Margareta. Margareta kom så småningom att bli ännu mäktigare än sin far. Hon låg bakom bildandet av Kalmarunionen. 1375 dog Valdemar och efterträddes som kung av Margaretas son Olov.