Möt medeltiden

Tillbaka

Drottning Margareta

Drottning Margareta

Drottning Margareta (1353-1412) är den mäktigaste kvinnan vi känner från det medeltida Norden. Hon blev regent över det största riket i Europa, Sverige, Norge och Danmark, de tre nordiska rikena, samlade i en union. Margareta föddes 1353. Hon var dotter till Danmarks kung Valdemar Atterdag och hans hustru Helvig. När hon var endast sex år gammal blev hon bortförlovad med Håkan, 19 år. Han var son till den svenske kungen Magnus Eriksson. Håkan var då redan kung i Norge. 1363, när Margareta var 10 år gammal, gifte hon sig med Håkan, som då var 23 år. Det var Margaretas och Håkans föräldrar som hade bestämt giftermålet. De ville göra sina länder ännu starkare tillsammans. Margareta fortsatte dock att bo hos sina föräldrar och fostras till drottning av den heliga Birgittas dotter Märta. 1364 fick Håkan och Margareta fly från Sverige till Norge när stormännen gjorde uppror mot kung Magnus och Håkan. Albrekt av Mecklenburg blev istället kung i Sverige. När Margareta var 16 år blev hon husfru på den stora borgen Akershus i Oslo. Hon skriver i ett brev om hur besvärligt och jobbigt hon tyckte att det var. Hon var tvungen att använda slitna lakan och lappade dukar. Eftersom hon inte hade tillräckligt med skålar och muggar vågade hon inte bjuda in adelsmännen till fest. På detta fattiga slott födde den 17-åriga Margareta sonen Olov 1370. 1380 drabbades Margareta av en stor sorg när hennes man, Håkan, hastigt dog. Margareta blev änka vid endast 27 års ålder. Sonen Olov blev nu kung i både Norge och Danmark. Eftersom han var så ung var det i praktiken Margareta som regerade. Margareta var intresserad att bli regent också i Sverige. Mitt uppe i diskussionerna med de svenska stormännen om ett uppror mot kung Albrekt, drabbades Margareta av ännu en sorg. Sonen Olov dog hastigt dog på slottet Falsterbohus i Skåne. För att få en person som kunde överta tronen efter Olov adopterade hon i all hast sin systerdotters son, Bogislav, som bodde i Pommern. Han fick, endast sex år gammal, bryta upp från Pommern, och byta namn från Bogislav till helgonnamnet Erik. De svenska stormännen valde 1388 Margareta till Sveriges "fullmäktiga fru och rätta husbonde". En stridshär samlades ihop som 1389 besegrade Albrekts trupper vid Falköping. Nu var Margareta regent över de tre nordiska rikena. Erik blev kung i Danmark, Norge och Sverige. 1397 stod Margareta på toppen av sin karriär. I Kalmar stora Nikolaikyrka kröntes Erik till kung över de nordiska rikena. Här skapade Margareta en union mellan Sverige, Norge och Danmark, där länderna lovade att hjälpa och stödja varandra i all framtid. Eftersom det var Margareta som i praktiken regerade detta stora rike var hon vid denna tid den mäktigaste personen i hela Europa. Margareta fortsatte under många år att styra sina riken med fast och bestämd hand. 1412 dog hon, 59 år gammal, i pesten. Hon drabbades av den i staden Flensburg och dog ombord på ett av sina fartyg i hamnen. Hon begravdes i Roskilde domkyrka.