Möt medeltiden

Tillbaka

Hyllningsbrevet

Hyllningsbrevet

"Kung Erik...är tagen till vår och alla deras och dessa tre kungarikens rätte herre och konung". Den 17 juni 1397 kröntes Erik till kung över Sverige och Danmark. Han hade några år tidigare krönts även i Norge. I ett vackert utformat brev på pergament hyllas han av 67 biskopar, präster och adelsmän från alla de nordiska länderna. De har med sina sigill skrivit under brevet. Sigillen fungerade som våra dagars namnteckningar. Varje person hade ett eget personligt sigill. Erik var nu som 15-åring kung över hela Norden, det största riket i Europa. I hyllningsbrevet beskrivs vad som hände i den stora kyrkan i Kalmar: "Då kung Erik av Guds nåd blev krönt i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn att vara och bliva med Guds hjälp en krönt konung över alla dessa tre kungariken, Danmark, Norge och Sverige."