Möt medeltiden

Tillbaka

Unionsbrevet

Unionsbrevet

"Alla tre rikena ska hålla ihop i enighet och kärlek." Unionsbrevet, undertecknat på Margaretadagen den 20 juli 1397, beskriver hur unionen mellan Sverige, Norge och Danmark ska se ut. Man ska hålla ihop. Kung Erik ska var kung under sin livstid och "sedan ska dessa riken för evigt ha en och samma konung, så att rikena aldrig skiljas mer, om Gud vill". Man har tröttnat på krigen mellan de nordiska länderna. Nu vill man ha fred: "Krig mellan de tre rikena ska i fortsättningen inte kunna uppstå" påstår man. Och om ett land blir anfallet "då ska de andra två komma det riket till hjälp". Brevet säger vidare att det ska vara en gemensam kung men varje land ska styras med sina egna lagar. Unionsbrevet är kanske det mest omtvistade dokumentet i nordisk medeltidshistoria. Det är skrivet på papper och endast tio personer har undertecknat med sina sigill, antagligen ingen norrman. Det står att dokumentet skulle skrivas ut på pergament vilket aldrig skedde. Är brevet bara ett förslag som inte godkändes? Var drottning Margareta rädd att adelsmännen skulle få för stor makt? Visar brevet på en maktkamp mellan drottningen och stormännen? Vi vet inte med säkerhet. Men en union blev det under en konung, Erik av Pommern. I praktiken var det dock drottningen som styrde.