Möt medeltiden

Tillbaka

Adelns borgar

Adelns borgar

De flesta adelsmän bodde på gårdar på landet. En del hade råd att bygga borgar i trä eller sten. De byggde borgen på en lättförsvarad plats, på en udde, en höjd eller en ö. De allra rikaste byggde ett stort stenhus, kanske omgiven av en palissad eller en vallgrav. På borgen fanns boningshuset, en rad mindre hus för tjänstefolk och hantverkare, men även särskilda hus för djur och varor. Jordbruket skulle skötas, byggnaderna underhållas och maten lagas. Vissa av byggnaderna valde man att lägga utanför borgen. Från sin gård eller sin borg kontrollerade adelsmannen de bönder som hyrde mark av honom. Dessa bönder betalade sin avgift till fogden på borgen och var också tvungna att göra dagsverken på borgen. Det arbetade med reparationer av byggnaderna eller med borgens jordbruk. Borgen hade också betydelse när fienden anföll. De borgar som låg i gränstrakterna eller vid kusten var ofta utsatta för strid. Att ha råd att bygga en borg och ett stort hus av sten imponerade på många. Härigenom visade adelsmannen sin rikedom och makt. De adelsmän som byggde stora och mäktiga borgar kunde upplevas som farliga av kungen. Under medeltiden pågick ständigt en kamp om makten mellan kungen och de starkaste adelsmännen. Ofta stred också olika adelsgrupper mot varandra. En adelsman med en stark borg och med många soldater blev ett hot mot andra. Kungen önskade inte att adelsmännen skulle befästa sina gårdar alltför mycket.