Möt medeltiden

Tillbaka

Befästa städer

Befästa städer

Intill många städer fanns en borg med soldater som bevakade och skyddade staden. En del städer var dessutom omgivna av en mur. Flera danska städer hade en ringmur runt staden. Det berodde på att det ofta var oroligheter och inbördeskrig i landet. Man behövde försvara och skydda sig mot fiender både från det egna landet och från utlandet. I Norge fanns det inte någon stad med ringmur. Av de svenska städerna hade fyra en ringmur, nämligen Kalmar, Stockholm, Visby och Viborg (i nuvarande Ryssland). Varför behövde just dessa städer ett starkt försvar? Alla fyra var viktiga handelsstäder. Kalmar var Sveriges sydligaste stad och låg inte långt från gränsen mot Danmark när Blekinge och Skåne var danskt. På samma sätt var Viborg landets utpost mot öster, i Finland, nära den ryska gränsen. Stockholm var rikets viktigaste stad och fungerade som försvar för Bergslagen, där den viktiga järnmalmen bröts. I Visby bodde många tyska handelsmän och rika köpmän. Även på den gotländska landsbygden fanns det bönder som sysslade med handel och sjöfart. Det rådde konkurrens och ibland fiendskap mellan bönderna och stadens köpmän. Ringmuren runt Visby byggdes av stadens borgare som skydd mot bönderna på landet. Städernas ringmurar var byggda för att stå emot anfall med pilbåge och armborst. Därför var murarna smala och höga. Upptill, längs murens insida, löpte skyttegångar. På vissa ställen fanns det torn där soldaterna kunde blicka ut över området runt staden. Helst skulle området närmast murarna var helt tomt på byggnader och träd så att man kunde se långt bort.