Möt medeltiden

Tillbaka

Riddardiktning

Kanske har du läst om riddare och hur de levde. Riddaren skulle försvara den kristna tron, barn, kvinnor och fattiga. Han skulle vara modig och hövlig. Riddardikterna tar upp exempel på hur riddaren skulle vara. De är också spännande berättelser om strider och äventyr, kärlek och magi. I dikterna berättas hur riddaren bör leva, men det var långt ifrån alla som levde upp till det här idealet. Berättelsen om Tristan och Isolde, som du kanske har hört talas om, är från 1200-talet. Lika gammal är den kanske mest kända av alla riddarberättelserna, nämligen sagan om kung Arthur och riddarna av det runda bordet. Ett utdrag ur denna dramatiska historia kan du läsa på nästa sida.