Möt medeltiden

Tillbaka

Helgonlegender

Helgonlegender

Helgonen var förebilder för många människor. Det fanns spännande berättelser, legender, som beskrev helgonens liv. Legenderna var ofta väl kända av människorna och man använde dem i sitt eget liv. "Så gjorde den helige Olov....kan jag?" Helgonlegenderna lästes i kyrkan på helgonets speciella festdag. Varje dag under året firades ett speciellt helgon. Var det en söndag kunde prästen predika över helgonets liv. Tiggarmunkarna berättade helgonlegender när de var ut på landsbygden eller i staden. De kanske berättade om den helige Eskil, den heliga Katarina eller den helige Sigfrid. Det gjorde berättelserna dramatiska och spännande. Människorna lyssnade och lärde. I Norge och på Island skrivs helgonlegenderna ned i särskilda böcker. Det fanns berättelser om alla helgon. En del legender var mer kända. I Norden berättades det om de stora helgonen: Erik, Olov, Knut, Sigfrid och Birgitta, men även om Eskil, Lucia, Katarina, Nikolaus, Cecilia med flera, liksom om de heliga apostlarna, jungfru Maria och hennes mor Anna. Titta i almanackan om det är något helgon som firas idag.