Möt medeltiden

Tillbaka

Studietips och litteratur

Studietips och litteratur

Upplev Tjust medeltid
Hitta din medeltid
Platser att besöka i Tjust
Upplevelsedag
De flesta var bönder
Hur kan vi veta så mycket?
Litteratur

Upplev Tjust medeltid
Hur var det att leva som frälsebonde under Bo Jonsson Grip 1380? Hur såg livet på gården ut? Vilket förhållande hade man till herr Bo och hans fogde? När skatten skulle hämtas in eller kontraktet skrivas om? Hur ofta var man i staden? Vad handlade man?

Hur var det på Vinäs? Vardagen med hårt arbete för tjänstefolk, drängar och pigor. Hur var det när herr Bo bodde där, när furstar och adelsmän kom, fest i riddarsalen?

Hur var det på Stäkeholms slott? Soldater, krig, fester? Hur levde köpmän och hantverkare i Västervik? Hur var livet ute i skärgården, med fiske och hårt väder? Åt man mycket fisk?

Har du varit medeltidsmänniska i ett tidigare liv? Tänk dig en situation, ta reda på alla fakta du kan och skriv sedan ner din egen medeltidshistoria! Återskapa sedan livet i en praktisk upplevelsedag eller i ett drama på en medeltida plats i närheten av er skola eller ditt hem.

 

Tillbaka

Hitta din medeltid
Tjust är fullt av lämningar från forna tider men alla är inte lätta att upptäcka. På många ställen finns det synliga lämningar från medeltiden. Res tillbaka i historien till dessa platser, kanske bodde dina förfäder just där! Medeltida odlingslandskap finns på många ställen i Tjust men kan vara svåra att se. I Tjust har människorna sysslat mycket med fiske och spår av det kan man se ute i skärgården och på öarna. Besök din kyrka och ta reda på om någon del är från medeltiden.

 

Tillbaka

Platser att besöka i Tjust:

Tillbaka

Upplevelsedag
Återskapa livet en medeltida dag på en gård, i en borg eller i staden. Medeltida platser finns på många ställen. Prova hantverk och laga medeltida mat. Kalmar läns museum ger tips och idéer på var ni kan vara, vilka praktiska moment som kan genomföras, förberedelser med mera. Museet har också mångårig erfarenhet av att leda historiska upplevelsedagar.

 

Tillbaka

De flesta var bönder
Nästan alla människor var bönder på medeltiden. Trots det finns inget kvar av de många medeltida gårdar som funnits i Tjust. Man har odlat marken och byggt nya hus på de platser där det låg gårdar på medeltiden. Den medeltida åkern finns dock kvar på många håll! Du kan inte se de medeltida husen idag, men du kan ändå tänka dig in i hur det var att vara bondson eller dotter på en gård under 1300-talet.

"På förmiddagen kommer fiskebåtarna in. Nu börjar arbetet för dig och din mor. Ni ska ta hand om fångsten. Du brukar även hjälpa till att rensa näten. Dagens fångst är stor och består mest av abborre och flundra. Ni saltar ner en stor del av fångsten. Resten rensar ni för den ska ätas idag. Du kokar den färska fisken medan din mor dukar bordet med diskar, skålar och krus. Din far och bror skrattar utanför huset där de rensar näten. Vad skrattar de åt? De verkar mycket hemlighetsfulla! När ni sätter er för att äta undrar din far vad din mor tycker om fångsten. Hon ser förvånad ut och svarar att den var väl bra. Din far tar fram handen som han hållit bakom ryggen, i handen har han ett vackert bärnstenshalsband. Alla runt bordet häpnar, de har aldrig sett något sådant vackert smycke! Din mor får det i sin hand när din far berättar att det satt i nätet! Hu har halsbandet kommit dit? Har någon tappat det från ett stort skepp? Finns det ett vrak i skärgården?"

 

Tillbaka

Hur kan vi veta så mycket om medeltiden?
För att få veta hur det var på medeltiden får man läsa i gamla böcker och gräva i jorden.

På många ställen har man haft arkeologiska utgrävningar. Det betyder att man gräver på platser där människor bott eller varit; man kan finna husgrunder, kyrkor, delar till lerkärl, matrester eller båtar. När man försiktigt grävt fram något så ritar man noga av det och beskriver platsen.

Om man gräver på ett ställe där en befäst gård har legat kan man hitta kammar, en skinnsko, muggar och en tärning. Då förstår man att de som bott där har kammat håret, burit skor, druckit och spelat spel.

De flesta husen på medeltiden var byggda i trä, av dem finns nästan ingenting kvar idag. Det fanns inte så många stenhus men några av dem finns fortfarande kvar.

Föremål och byggnader bevaras olika länge beroende på var de finns. Om en träskål från medeltiden lämnas på ett ställe där luft och kanske djur kommer åt den så förstörs den ganska fort. Om skålen däremot hamnat i en brunn eller på en sjöbotten kan den bevaras i många hundra år. Olika material bevaras också olika bra, en klänning i tyg försvinner mycket fortare än en spik av järn.

Det vi gräver fram från medeltiden är bara en liten del av allt som fanns och det är de föremålen som bevaras bäst som vi hittar. Arkeologen som gräver måste hela tiden tänka, - varför hittar jag det här föremålet och vad har det mer funnits här som har försvunnit. Det är detektivarbete att vara arkeolog. Det finns många metoder för att komma på vilken ålder ett föremål har.

Från medeltiden finns även skrifter, till exempel lagböcker, brev, tänkeböcker och heliga Birgittas uppenbarelser. När man läser skrifterna från medeltiden kan man få reda på vad människorna tyckte om olika saker. Det finns till och med historieböcker som är skrivna redan på medeltiden!

 

Tillbaka

Litteratur
Medeltidsstaden Gamleby/Västervik