Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan

Kyrkan

Kyrkan var den viktigaste byggnaden i socknen. Där samlades man minst en gång i veckan, där träffades man och fick höra de senaste nyheterna. De medeltida kyrkorna i Tjust var ganska små och i huvudsak byggda i trä. Några stenkyrkor fanns dock. I Törnsfall har den medeltida stenkyrkan bevarats. Kyrkan är troligen byggd omkring 1200. Där kan man uppleva stämningen i en medeltida gudstjänst.

Stadens kyrka var naturligtvis byggd i sten. I Västervik var kyrkan i både gamla och nya Västervik tillägnad S:t Gertrud.

I Edsbruk finns ruinerna av den medeltida sockenkyrkan i Eds socken. Kyrkan uppfördes ursprungligen på 1100-talet. Den är tillbyggd flera gånger under de följande århundradena. Att denna kyrka är så omsorgsfullt byggd och har en rad fina medeltida inventarier hör säkert ihop med att godsherren på Vinäs hade intresse av denna kyrka.

Ruiner efter medeltida stenkyrkor kan man också se i Blackstad och Ukna.

Kanske kom bönderna i Tjust någon gång i kontakt med predikarebröderna från dominikanerklostret i Kalmar. De vandrade två och två ut på landsbygden för att predika. De var klädda i svarta kåpor och kallas därför också svartbröder. De predikade i kyrkan eller på kyrkbacken, förde med sig nyheter från Kalmar och från den stora världen. De berättade också om nya maträtter, nya kryddor, nya sätt att bruka jorden. Bröderna kunde hjälpa till med att skriva dokument som arv eller testamenten.