Möt medeltiden

Tillbaka

Samhällsklasser

På landet fanns allt från rika adelsgårdar och storbondegårdar till små gårdar i skogsbygden. Det kunde också var stor skillnad om man själv ägde sin gård som skattebonde eller om man hyrde, arrenderade, gården av en adelsman (frälsebonde), av kyrkan (kyrkobonde) eller av kronan (kronobonde). På landet fanns dessutom en mängd legohjon och löskerfolk. Vad är det?