Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkobönder

Såväl biskopar, kloster som stads- och sockenkyrkor ägde en hel del jord. De bönder som brukade denna jord kallades för biskopsbönder, klosterbönder eller kyrkobönder. De hyrde, arrenderade, sin gård av biskopen, klostret eller kyrkan och betalade en årlig avgift.

Många människor skänkte stora gåvor till kyrkan. En del gav till och med bort en hel gård. Adelsmän kunde i testamentet efter sin död skänka gårdar och gåvor till kyrkor och kloster. Detta ansågs som en god gärning. Med pengarna avlönades präster som läste själamässor, det vill säga de höll en gudstjänst över den döde på årsdagarna av dennes död.

Klostren behövde gårdar för att betala kostnader för byggnader, mat och anställda. Det var inte ovanligt att fadern skänkte en penninggåva eller en gård när hans dotter blev nunna. Flera kloster blev stora jordägare och mycket rika. Vadstena kloster var en av Sveriges största jordägare under 1400-talet. I Norge ägde, vid samma tid, olika kyrkliga institutioner nästan hälften av all jord i riket.

Kyrkan och klostren hade sysslomän som for runt till gårdarna och hämtade in böndernas avgift. Den betalades både i pengar och varor. Samtidigt kontrollerade sysslomannen att bönderna skötte sitt jordbruk på ett tillfredsställande sätt.