Möt medeltiden

Tillbaka

Bergen

Bergen

Bergen är en av Nordens äldsta städer. Den skall ha grundlagts under kung Olov III Kyrres tid (1067-1093), med kungsgården Holmen som centrum. Strax efter anläggningen blev Bergen biskopssäte. Den ännu bevarade Mariakyrkan är från 1100-talet, domkyrkan från 1200-talet. Staden var ett kungligt administrativt centrum under hela medeltiden. Den blev även ett viktigt handelscentrum med export av torkad fisk ("bergentorsk") och import av spannmål, kläde och vin. Från 1300-talet dominerade Hansan Bergens handel. Tyska köpmän bosatte sig i staden. Omkring år 1500 började de norska handelsmännen själva ta kontroll över handeln. Hanseaterna trängdes tillbaka till yttre delen av den så kallade Bryggen, ett ännu bevarat hamnområde med magasin och kajer. Bergen var en av Nordatlantens viktigaste handelsstäder under medeltiden. Bland annat kontrollerades den isländska handeln därifrån. Sin ställning som sjöfartsstad har staden lyckats behålla in i nutid.