Möt medeltiden

Tillbaka

Trondheim

Trondheim

Trondheim ligger vid Nidälvens utlopp i Atlanten och är sedan medeltiden en av Norges viktigaste städer. Enligt traditionen anlades staden av Olov Tryggvasson år 997, men redan innan dess fanns en handels- och tingsplats vid Nidälvens utlopp. Trondheims verkliga blomstring började sedan Olov den helige begravts i staden år 1031. Snart började det ryktas om mirakler vid kungens grav. Platsen blev en populär vallfartsort. Mängder av pilgrimer tog sig till staden under hela medeltiden. År 1075 blev staden biskopssäte och sedan 1152 är den säte för Norges ärkebiskop. Domkyrkan i Trondheim, Nidarosdomen, är en av norra Europas största medeltida katedraler. Bredvid Nidarosdomen ligger ett biskopspalats från 1100-talet. I övrigt är Trondheims medeltida bebyggelse borta efter ett antal stadsbränder. Under medeltiden exporterade Trondheim i första hand fisk. Man importerade salt och lyxvaror. Trondheim förlorade sin roll som en av Norges viktigaste städer under senmedeltiden. Då hamnade Norge under den danska kronan. Samtidigt tog hanseaterna kontroll över handeln. Handeln i västra Norge styrdes till Bergen. Under 1500-talet, när reformationen genomfördes i Norge, förlorade staden sin roll som pilgrimsort. Från 1600-talet vände utvecklingen och Trondheim kom att bli en viktig handelsstad som i första hand förde ut fisk och trävaror.