Möt medeltiden

Tillbaka

Oslo

Oslo

Oslo grundades enligt Snorre Sturlasson av kung Harald Hårdråde vid 1000-talets mitt. Olof III Kyrre gjorde Oslo till biskopssäte i slutet av 1000-talet. Omkring 1300 blev kungamakten i Norge starkare. Kung Håkan Magnusson lät bygga borgen Akershus och gjorde den också till ständigt kungaresidens. Omkring 1300 kom köpmän från Rostock till Oslo och dominerade snart stadens utrikeshandel. De nordtyska köpmännen behöll kontrollen över handeln i cirka 200 år. Under 1500-talet försvagades Hansans makt i de nordliga farvattnen. Då fick Oslos handel ett nytt uppsving. De viktigaste exportvarorna var skogsprodukter som brädor och tjära. Importen dominerades av salt och lyxvaror. 1624 brann staden nedanför Akershus sedan en piga slarvat med eld. Efter branden beslöt Kristian IV att en helt ny stad, Kristiania, skulle byggas längre bort från borgen. Denna stad skulle anläggas enligt renässansens och barockens rutmönster och befästas. 1814 blev Kristiania huvudstad i Norge. Norge var då i union med Sverige. Unionen upplöstes 1905 och 20 år senare återtog Kristiania sitt medeltida namn Oslo.