Möt medeltiden

Tillbaka

Adeln - stadsbor och bönder

Adelsmännen bodde på en stor gård på landet, men många hade även gårdar och bodar i städerna. Adeln behövde sälja de varor som tillverkades både på den egna huvudgården och på alla de andra gårdar han ägde, men som andra brukade. Det kunde röra sig om kött, smör, ost, säd och ull, kanske också skinn, fisk och järn. Detta såldes på marknaden i den närbelägna staden. Eftersom adelsmannen oftast hade egen bostad och egna bodar i staden behövde han inte hyra dyra lagerlokaler eller handelsbodar för sina varor. Dessa lokaler kunde också hyras ut vid vissa tillfällen till handelsmän och hantverkare. Genom att till och från bo i staden kunde adelsmannen också få reda på de senaste nyheterna från både inrikes och utrikes.

Med de pengar som adelsmannen tjänade kunde han köpa lyxprodukter som såldes i staden. Det var viktigt att visa att man var en rik och mäktig man. Därför klädde sig adelsmannen och hans familj i kläder av det senaste modet gjorda av importerade tyger. Maten han bjöd vid sina gästabud innehöll kryddor från Orienten och vin från Frankrike. Han använde muggar och fat i tenn i stället för i trä. Den rustning och de vapen han innehade skulle vara skinande fina och gjorda av den bäste smeden.

Läs mer om adel under "Samhället. Samhällsklasser och Försvar" och "Livet på landet. Samhällsklasser".