Möt medeltiden

Tillbaka

Borgare

Borgare

Borgarna bodde i städerna och levde på handel och hantverk. En person som ville bedriva handel och hantverk i en stad fick ansöka om detta. Behövdes hans särskilda hantverk i staden eller om handelsmannen hade intressanta varor att sälja kunde han bli antagen. Dessutom måste personen ha en bostad i staden samt två män som kunde gå i god för att han var pålitlig. Då kunde han få burskap, det vill säga bli borgare i staden. Därefter fick han sätta upp sin verkstad eller börja bedriva handel. Som borgare kunde han bli invald i stadens råd och hade rätt att säga sin mening på den allmänna rådstugan. En borgare betalade skatt till staden. Han var också tvungen att gå runt i staden som brandvakt och nattvakt några gånger under året. På det sättet hölls bränder och oroligheter borta. Borgaren deltog även i försvaret av staden. En kvinna kunde i vissa fall bli borgare, om hennes man dog och hon kunde ta över hans hantverk. Men de flesta som bodde i staden var inte borgare utan där fanns också lärlingar, tjänstefolk, hushållerskor, präster, gycklare och många andra som behövdes i staden. Läs mer om staden under "Livet i staden".