Möt medeltiden

Tillbaka

Bo Jonsson Grip

Bo Jonsson Grip

Bo Jonsson Grip (1330-1386) blev Sveriges genom tiderna rikaste och mäktigaste man. Vid sin död kontrollerade han gårdar, slott och markområden som motsvarade ungefär två tredjedelar av Sveriges yta. Kung Magnus hade ont om pengar. Bo Jonsson, som kom från en rik adelssläkt, hade möjlighet att låna kungen pengar. När kungen inte kunde betala tillbaka gav han Bo Jonsson slott och gårdar i stället. Bo Jonsson kallades drots. Drotsen var den som skulle se till att lagarna i landet följdes. Han var kungens närmaste man. Bo Jonsson reagerade starkt på kung Magnus Erikssons sätt att styra landet. Han gillade inte de allt högre skatterna och adelns minskade inflytande. Han låg bakom upproret mot kung Magnus. Han åkte själv ned till Mecklenburg för att kalla in Albrekt till Sverige som ny kung. Under Albrekts regeringstid blev Bo Jonsson allt rikare. Fler och fler gårdar samlade han på sig. I realiteten var det han som styrde landet. Till slut kontrollerade han två tredjedelar av Sverige däribland hela Finland, Stockholms slott, Nyköpings, Stegeborgs, Stegeholms och Kalmar slottslän liksom delar av Västergötland, delar av Bergslagen och hela Norrland. De flesta människor i landet var beroende av Bo Jonsson Grip. Det finns många berättelser om Bo Jonsson och hans sätt att skaffa sig makt och pengar. Han var gift med den rika Margareta Porse. När hon skulle föda deras första son på Kalmar slott dog hon under förlossningen. Det sägs då att Bo lät skära ut barnet ur hustruns döda kropp för att han skulle få ärva hennes rikedomar. Med stor list och med maktmedel tillskansade han sig allt fler gårdar och slott. Han var en hård, men mycket skicklig person. Det var nog inte alltid så lätt att vara en liten bonde som skulle betala sin skatt till Bo Jonsson Grips förvaltare eller fogde. När Bo Jonsson Grip stod på höjden av sin makt dog han, 1386. Vem skulle ta över alla hans slott och gårdar? Det blev en hård maktkamp mellan Bo Jonssons söner, kung Albrekt och adelsmännen. Strider bröt ut på flera ställen i riket. Adeln valde att kalla in drottning Margareta och be henne ta över makten i Sverige. Så skedde också efter ett stort slag vid Falköping 1389.