Möt medeltiden

Tillbaka

Unionsstriderna

Unionsstriderna

Under andra hälften av 1400-talet var det krig och åter krig. Ständigt pågick maktkampen om vem som skulle bestämma i Sverige och Danmark och om unionen skulle fortsätta eller inte. När Karl Knutsson Bonde blev kung 1448 bröt sig Sverige ur unionen. Karl Knutsson fick snart flera ovänner inom Sverige. Samtidigt ville den danske kungen Kristian I störta Karl Knutsson och själv bli kung. Detta ledde till strider och ännu mer strider. Kristian lyckades till slut bli kung i Sverige 1457. Under sju år var det på nytt en union mellan länderna. Men Karl Knutsson kom tillbaka. Nya strider... Karl Knutsson lyckades bli kung i Sverige inte mindre än tre gånger. När han dog 1470 fanns det ingen union mellan Sverige och Danmark. Men striderna var inte slut för att han dog. Redan året därpå, 1471, drabbade en svensk här under Sten Sture samman med en dansk-svensk här under Kristian I på Brunkebergsåsen utanför Stockholm. Sten Sture vann den hårda striden och Sverige var fortfarande utanför unionen. Oroligheterna och striderna fortsatte under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. 1520 besegrade Kristian II en svensk här under Sten Sture, den yngre. Kristian blev då kung i Sverige, Norge och Danmark och det fanns åter en union. Alla striderna under senare delen av 1400-talet och början av 1500-talet drabbade befolkningen i gränsområdet mellan Sverige och Danmark mycket hårt. Ständigt tågade soldaterna genom bygden och brände. Bönderna drömde sig tillbaka till drottning Margaretas dagar då det var fred.