Möt medeltiden

Tillbaka

Slutet på unionen

Slutet på unionen

1524 avsade sig den danske kungen Fredrik I alla önskemål om att bli svensk kung. Unionen mellan Danmark, Norge och Sverige, den unionen som hade börjat 135 år tidigare, var definitivt slut. När Fredriks föregångare på den danska tronen, Kristian II, blev krönt till kung i Sverige 1520 ställde han till ett stort blodbad. Han lät avrätta över hundra svenska stormän och biskopar. Händelsen kallas Stockholms blodbad. Kristian trodde säkert att han skulle få vara kung länge i Sverige, att unionen skulle bestå. Men så blev det inte. Gustav Vasa organiserade ett uppror mot Kristian och de danska trupperna drevs ut ur landet. 1523 blev Gustav Vasa krönt till kung i Sverige. Den långa unionstiden var slut.